Kalendarz

Październik 2017
P W Ś C P S N
« Wrz   Lis »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 32-015 Kłaj, Kłaj 361 tel. +48 122841176 sekretariat@spklaj.edu.pl

Lokalizacja

facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Archiwum z dnia 15 października 2017

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe stanowią ważne ogniwo współczesnego systemu wychowania, łącząc obowiązki rodziny z kontynuacją zadań wychowawczo-opiekuńczych szkoły. Świetlica szkolna uzupełnia pracę wychowawczą instytucji szkolnych, sprzyja racjonalnemu wypoczynkowi, przyczynia się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień oraz stwarza warunki do społecznego działania.

Czytaj dalej

Zajęcia świetlicowe – galeria

Plan pracy świetlicy

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

LP. Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni
1.
 • Opracowanie rocznego
  i miesięcznego planu pracy świetlicy.
 • Opracowanie dziennego planu zajęć.
 • Zorganizowanie zespołów świetlicowych.
 • Zapoznanie dzieci
  z regulaminem świetlicy
  i stołówki.
 • Zorganizowanie pełnej opieki wychowawczej .
IX 2017  

Cały rok

Wychowawcy świetlicy
2.
 • Organizowanie cyklu zajęć w zakresie kultury współżycia z rówieśni-kami i dorosłymi:
  –  pogadanki  z elemen-
  tami dyskusji i  dramy,
  – wdrażanie  do stoso-
  wania zwrotów
  grzecznościowych
  w każdej sytuacji,
  – dbanie o kulturę
  słowa,
  – wzajemna pomoc
  koleżeńska (szczególnie
  młodszym),
  – uprzejmość
  i okazywanie
  szacunku dorosłym,
Cały rok Wychowawcy świetlicy
3. Rozmowy
i przekazanie dzieciom wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły o az
w czasie zabaw na boisku, placu zabaw.
IX 2017

Wychowawcy świetlicy

4.
 • Współpraca z rodzicami,wychowawcami, w celu rozpoznawania problemów zdrowotnych wychowanków.
 • Prowadzenie zajęć ruchowych w formie zabaw na świeżym powietrzu i w świetlicy szkolnej.
 • Prowadzenie pogadanek na temat higieny osobistej oraz jej wpływu na zdrowie.
 • Wyrobienie nawyków higienicznych
  w odniesieniu do własnego ciała i ubioru.
 • Dbanie o higienę i estetykę spożywania posiłków.
Cały rok

Wychowawcy świetlicy,

5.
 • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
 • Indywidualna pomoc dzieciom
  w opanowaniu materiału.
 • Wykorzystanie zajęć czytelniczych, przyrodniczych, matematycznych i innych do kompensowania braków wiedzy szkolnej.
 • Zachęcenie dzieci do odrabiania prac domowych w świetlicy poprzez stosowanie atrakcyjnych form pracy.
 • Zorganizowanie całorocznego współzawodnictwa uczniów
  w poprawnym pisaniu ortograficznym (konkursy).
 • Poszerzanie wiedzy
  o świecie poprzez szereg zabaw, gier
  i konkursów edukacyjnych.
 • Zorganizowanie konkursu „Mistrz wzorowego zachowania” – konkurs semestralny.
Cały rok Wychowawcy świetlicy
6.
 • Ścisła współpraca
  z wychowawcami klas
  i pedagogiem szkolnym:     doradztwo w zakresie pomocy dzieciom,
 • przekazywanie uwag
  o dzieciach wychowawcom klas i rodzicom,
Cały rok Wychowawcy świetlicy
7.
 • Udział w Radach Pedagogicznych szkoły.
 • Doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez różne ośrodki doskonalenia nauczycieli.
Cały rok Wychowawca świetlicy
8.

Zajęcia umuzykalniające:

 • nauka piosenek i zabaw
  ruchowych ze  śpiewem,
 •   zabawy rytmiczne,
  taneczne, inscenizowane.

Organizowanie zajęć plastycznych rozwijających wyobraźnię i sprawność manualną poprzez :

 •  różnorodne zadania
  i  techniki ukazywane
  w odrębnym,
  szczegółowym planie pracy          świetlicy.

Zajęcia czytelnicze, służące rozwijaniu zamiłowania do czytania:

 •   organizacja kącika
  czytelniczego,
 •  prezentacja nowych
  książek i czasopism
  z biblioteki sz
  kolnej,
 • wycieczka do
  biblioteki    szkolnej,
 •  wspólne czytanie
  czasopism,
 •  zagadki literackie
  różnego typu
  ( inscenizowanie, słowne,
  rysunkowe),

 Korzystanie z radia i telewizji. Wybór audycji, wdrażanie do aktywnego i selektywnego odbioru – wrażenia, uwagi, rozmowy.

Cały rok Wychowawca świetlicy
9.
 • Stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni i współpracy
  (pogadanki, stwarzanie scenek sytuacyjnych, zabawy grupowe).
 • Wymaganie od dzieci przestrzegania form społecznego współżycia
  z odwołaniem się w razie konfliktów do przyjętych norm postępowania.
 • Przestrzeganie regulaminu świetlicy.
 • Zajęcia z udziałem pedagoga szkolnego.
 • Uświadamianie wartości koleżeństwa, sprawiedliwości
  i dobroci oraz konieczności poszanowania cudzej własności na podstawie konkretnych przykładów czerpanych z życia świetlicy.
Cały rok Wychowawca