Galerie

Świetlica szkolna

Kalendarz

Maj 2020
P W Ś C P S N
« Kwi   Cze »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Lokalizacja

BIP

Archiwum z miesiąca Maj 2020

Harmonogram i procedury pracy biblioteki szkolnej

Zapraszam do biblioteki. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy i procedurami obowiązującymi w bibliotece.

Harmonogram pracy biblioteki

Procedury funkcjonowania biblioteki

Witeliada w czasach pandemii.

W związku z pandemią projekt Witeliada 2020 został ograniczony. Swój udział w jego kontynuacji zgłosiły i zgłosili Czytaj dalej

Projekt „Podwórko Talentów”-głosowanie

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Podwórko Talentów NIVEA. Jest to projekt na nowy plac zabaw dla naszych uczniów. Może on zakończyć się sukcesem, pod warunkiem oddania dużej ilości głosów. Każdego dnia można oddać jeden głos.

ZAPRASZAMY DO CODZIENNEGO GŁOSOWANIA

Mamom z serca płynące życzenia

JESTEŚ MAMO SKARBEM MYM

Zarządzenie 15/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 22.05.2020 r. w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju na okres od 25 maja do zakończenia obowiązywania ograniczeń wynikających ze stanu epidemii SARS-CoV-2

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.)

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, konsultacje z nauczycielami w szkole, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

zarządzam, co następuję:

§1

Ogólne zasady zajęć w Szkole Podstawowej w Kłaju obowiązujące od 25.05.2020 r.

 • Rodzice uczniów biorących udział w zajęciach są zobowiązani złożyć oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenia nie składają rodzice uczniów korzystających z biblioteki szkolnej.
 • W szkole mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez widocznych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, z rodzin nieobjętych kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Uczniowie i pracownicy mają obowiązek zachować 2 m² dystansu od siebie.
 • Pracownicy obsługi i administracji, uczniowie, nauczyciele oraz osoby postronne wchodząc do szkoły, dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją i zaleceniami GIS.
 • Jeżeli uczeń nie może użyć płynu dezynfekującego, rodzic zgłasza ten fakt nauczycielowi, Dyrekcji szkoły lub pracownikowi obsługi i administracji, a uczeń myje ręce niezwłocznie po wejściu do szkoły.
 • Wytyczne dotyczące higieny znajdują się w Procedurach postępowania w razie zachorowania na koronawirusa – Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • Uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji nie mają obowiązku noszenia osłony ust i nosa na terenie szkoły.
 • Zajęcia odbywają się wyłącznie w salach wyznaczonych przez dyrektora, w ściśle określonych godzinach, zgodnie z podanym harmonogramem.
 • Uczniowie wychodzą do toalety po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi.                                                                                                    Organizacja konsultacji uczniów z nauczycielami
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju organizuje konsultacje dla uczniów klas VIII od 25 maja do odwołania.
 • Harmonogram konsultacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 • Rodzic zgłasza obecność ucznia na konsultacjach wychowawcom klas ósmych do 21 maja (włącznie).
 • Za bezpieczeństwo uczniów i przestrzeganie procedur odpowiada nauczyciel prowadzący konsultacje.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, dezynfekują lub myją ręce przed wejściem na salę lekcyjną.
 • Konsultacje odbywają się wyłącznie w wyznaczonych przez dyrektora salach szkoły.
 • W sali, w której odbywają się konsultacje, może przebywać maksymalnie 11 uczniów oraz nauczyciel.
 • Nauczyciele dokumentują przeprowadzone konsultacje w dzienniku elektronicznym, w module „Dziennik zajęć dodatkowych”, podając temat spotkania i listę biorących udział w spotkaniu.                                                                                                                                           Organizacja zajęć rewalidacyjnych
 • Szkoła Podstawowa w Kłaju organizuje zajęcia rewalidacyjne w formie online od 4 25 marca 2020 r., natomiast w formie stacjonarnej od 25 maja 2020 r.
 • Nauczyciel może skorzystać ze środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuch, przyłbica – stosownie do potrzeb) podczas zajęć.
 • Wytyczne dotyczące higieny znajdują się w Procedurach postępowania w razie zachorowania na koronawirusa – Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • Nauczyciele dokumentują przeprowadzone zajęcia rewalidacyjne w dzienniku elektronicznym, w module „Dziennik zajęć dodatkowych”, podając temat oraz odnotowując frekwencję na spotkaniu.
 • Harmonogram zajęć rewalidacyjnych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.                                                                                       Organizacja opieki dla uczniów klas I-III
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju organizuje zajęcia opiekuńcze wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I-III od dnia 25.05.2020 r.
 • Godziny pracy nauczycieli w grupie są uzależnione od potrzeb rodziców, nie mogą jednak być inne niż od 7.00 do 16.30.
 • Zgłoszenia dzieci na zajęcia opiekuńcze należy dokonywać u wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego, najpóźniej do każdego czwartku (zgłoszenie na kolejny tydzień lub dzień).
 • Wychowawcy klas I-III przekazują informację na temat zgłoszonych dzieci Dyrekcji szkoły.
 • Rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły.
 • Dzieci do szkoły przyprowadzają i odbierają wyłącznie osoby zdrowe.
 • Dzieci są wpuszczane do szkoły pojedynczo.
 • Uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne pod nadzorem nauczyciela, na wyznaczonej części korytarza.
 • Nauczyciele mogą skorzystać ze środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuch, przyłbica – stosownie do potrzeb) podczas zajęć.
 • Nauczyciele – opiekunowie prowadzą dokumentację w dzienniku świetlicy (wersja papierowa).
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej (na odległość).
 • Harmonogram zajęć świetlicowych stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.                                                                 Procedury postępowania w razie podejrzenia choroby u dziecka oraz procedura postępowania w razie podejrzenia zakażenia COVID-19 u personelu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym, na stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

§3

Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem 25.05.2020 r.

 

 

Dyrektor Szkoły:

mgr Joanna Świegoda

 

Konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej

nauczyciel termin godzina, grupa, sala
p. Teresa Kacprzak  25.05.2020 r. 12.00-12.45, gr. I, s. 116 (polonistyczna)

 

12.55-13.40, gr. II, s. 115 (plastyczno-techniczna)

 

13.50-14.35, gr. III, s. 116 (polonistyczna)

p. Renata Olszowska 27.05.2020 r. 14.00-14.45, gr. I, s. 110 (językowa)
14.55-15.40, gr. II, s. 111 (polonistyczna)
p. Ewa Konieczna-Bułat 28.05.2020 r. 12.00-12.45, gr. I, s. 110 (językowa)

 

12.55-13.40, gr. II, s. 111 (polonistyczna)

 

13.50-14.35, gr. III, s. 110 (językowa)

 1. Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, dezynfekują lub myją ręce przed wejściem na salę lekcyjną.
 2. Konsultacje odbywają się wyłącznie w wyznaczonych przez dyrektora szkoły salach szkoły.
 3. W sali, w której odbywają się konsultacje, może przebywać maksymalnie 11 uczniów oraz nauczyciel.
 4. Konsultacje trwają 45 minut.

Gry planszowe online

Dziś chcę Wam przedstawić stronę internetową, która umożliwia grę online w planszówki, które znamy z naszych domów.

Jest to strona: GRY PLANSZOWE

LINK DO DARMOWEJ REJESTRACJI

 

Zdalne zajęcia logopedyczne

Dzieci poczyniły duże postępy w zakresie korygowania wad mowy. Serdecznie dziękuję rodzicom za wsparcie.

Zapraszam do posłuchania i obejrzenia:

TRUDNA SZTUKA WYMOWY

ĆWICZENIA WYMOWY I ODDECHOWE

 

 

Zabawy z językiem polskim

Proponuję Wam zabawę z językiem polskim. Możecie poćwiczyć ortografię i nie tylko.

Pozdrawiam i życzę powodzenia w rozwiązywaniu łamigłówek.

WYSZUKAJ WYRAZY Z Ó
Ó CZY U

ZNAJDŹ RZECZOWNIK

Jak przetrwać w trudnych warunkach?

Tym razem dla Was mam coś ciekawego. Słyszeliście o nauce przetrwania trudnych warunkach? Takie swoiste „trudne warunki” mamy teraz i ciekawe, jak poradzicie sobie ze sztuką survivalu. Otwórzcie poniższy link i pogłówkujcie trochę. Życzę wielu przygód i fajnej zabawy.

SZTUKA PRZETRWANIA

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 32-015 Kłaj, Kłaj 361 tel. +48 122841176 sekretariat@spklaj.edu.pl

Oferta szkoły