Kalendarz

Sierpień 2019
P W Ś C P S N
« Lip    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 32-015 Kłaj, Kłaj 361 tel. +48 122841176 sekretariat@spklaj.edu.pl

Lokalizacja

facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

MG

Sukces uczennicy gimnazjum.

Uczennica klasy trzeciej gimnazjum Emilia Kołodziej, zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Biologicznego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo.

Już dzisiaj chciałabym poinformować, że w terminie 

od 11 grudnia 2018 r.  do 1 stycznia 2019 r.

biblioteka będzie nieczynna.

Z góry przepraszam za utrudnienia i jednocześnie proszę,
aby uczniowie przemyśleli swoje potrzeby lekturowe
i dokonali wypożyczeń przed 11 grudnia.

W związku z zaistniałą sytuacją, będzie można wypożyczyć
więcej na raz, niż zwykle – dotyczy to również lektur szkolnych.

Katarzyna Laskowicz.

Sukces naszego ucznia

Uczeń klasy 7a Radosław Mieńkowski został finalistą Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Aby dostać się do etapu wojewódzkiego Radek musiał przejść eliminacje szkolne i rejonowe.  W etapie wojewódzkim wykazał się wiedzą i umiejętnościami, które pozwoliły mu uzyskać 65% punktów i  tytuł finalisty. Gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłym roku.

kompetencje

Projekt edukacyjny

Tytuł projektu: „Kompetencje na szóstkę”

Ogólnopolski projekt trwający od listopada 2017 do maja 2018 r.

Projekt realizowany przez panią Małgorzatę Świętek w klasie VIa.

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2017-2018

Projekty edukacyjne z eTwinning

realizowane w Szkole Podstawowej w Kłaju

w roku szkolnym 2017/2018

Tytuł projektu:  A  handmade  x-mas  present

Międzynarodowy projekt językowy trwający od października 2017 do stycznia 2018 r.  W projekcie uczestniczą dwie  partnerskie szkoły z Chorwacji i Rumunii. Głównym celem projektu jest doskonalenie kompetencji językowych, współpraca międzynarodowa i chęć poznania innych kultur. Ważnym elementem działań projektowych jest własnoręczne wykonanie prezentu bożonarodzeniowego  dla  kolegi z Chorwacji i Rumuni. Współpracę w projekcie zapewni bezpieczna platforma eTwinning oraz narzędzia TIK.
Projekt realizowany przez panią Iwonę Nowak z 12 uczniami SP i Gimnazjum.

 

Tytuł projektu: Od Wejherowa do Krakowa- tradycji i legend długa droga.

Projekt krajowy trwający pół roku. W realizację projektu zaangażowanych jest 7 szkół z różnych regionów Polski. Uczniowie poznają legendy, ciekawe miejsca i charakterystyczne potrawy. Wykonają gry z elementami kodowania, przygotują przepisy  i wykonają potrawy regionalne swoich partnerów.
Projekt realizowany przez panią Bożenę Tynkę z grupą świetlicową.

 

Tytuł projektu: Daily school life in other countries

Międzynarodowy projekt trwający od grudnia 2017 do maja 2018 r. Partnerami projektowymi są szkoły z 11 państw: Włoch, Słowenii, Turcji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Belgii oraz Polski. W ramach projektu uczniowie poznają rówieśników z różnych krajów europejskich. Dzieci z wiejskich szkół, takich jak nasza, nawiążą kontakt z innymi uczestnikami projektu, pokazując im swoje życie w szkole od A do Z. Uczniowie nauczą się nawzajem prostych słów, takich jak: cześć, szkoła, dzień dobry, we wszystkich językach uczestników projektu.
Projekt realizowany przez panią Magdalenę Spólnik w klasie III a.

 

Tytuł projektu: Matematyczne wędrówki

Półroczny projekt krajowy. W projekcie bierze udział 5 szkół partnerskich. Uczniowie będą układać matematyczne zadania związane z najbliższą okolicą, uwzględniające historię i teraźniejszość.
Projekt realizowany przez panią Katarzynę Czaję.

 

Tytuł projektu:  A dancing year with arts

Międzynarodowy roczny projekt artystyczny. W realizację projektu zaangażowanych jest 11 szkół partnerskich z różnych państw europejskich. Przez cały rok uczniowie będą spotykać się z różnymi dziełami sztuki. Sztuka  zainspiruje uczestników działań projektowych  do wyrażania własnych emocji poprzez ruch i taniec.
Projekt realizowany przez panią Monikę Imos i panią Bożenę Tynkę w klasie II i III b.

Koordynator projektów eTwinning- Monika Imos

 

 

Plan pracy świetlicy

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

LP. Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni
1.
 • Opracowanie rocznego
  i miesięcznego planu pracy świetlicy.
 • Opracowanie dziennego planu zajęć.
 • Zorganizowanie zespołów świetlicowych.
 • Zapoznanie dzieci
  z regulaminem świetlicy
  i stołówki.
 • Zorganizowanie pełnej opieki wychowawczej .
IX 2017  

Cały rok

Wychowawcy świetlicy
2.
 • Organizowanie cyklu zajęć w zakresie kultury współżycia z rówieśni-kami i dorosłymi:
  –  pogadanki  z elemen-
  tami dyskusji i  dramy,
  – wdrażanie  do stoso-
  wania zwrotów
  grzecznościowych
  w każdej sytuacji,
  – dbanie o kulturę
  słowa,
  – wzajemna pomoc
  koleżeńska (szczególnie
  młodszym),
  – uprzejmość
  i okazywanie
  szacunku dorosłym,
Cały rok Wychowawcy świetlicy
3. Rozmowy
i przekazanie dzieciom wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły o az
w czasie zabaw na boisku, placu zabaw.
IX 2017

Wychowawcy świetlicy

4.
 • Współpraca z rodzicami,wychowawcami, w celu rozpoznawania problemów zdrowotnych wychowanków.
 • Prowadzenie zajęć ruchowych w formie zabaw na świeżym powietrzu i w świetlicy szkolnej.
 • Prowadzenie pogadanek na temat higieny osobistej oraz jej wpływu na zdrowie.
 • Wyrobienie nawyków higienicznych
  w odniesieniu do własnego ciała i ubioru.
 • Dbanie o higienę i estetykę spożywania posiłków.
Cały rok

Wychowawcy świetlicy,

5.
 • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
 • Indywidualna pomoc dzieciom
  w opanowaniu materiału.
 • Wykorzystanie zajęć czytelniczych, przyrodniczych, matematycznych i innych do kompensowania braków wiedzy szkolnej.
 • Zachęcenie dzieci do odrabiania prac domowych w świetlicy poprzez stosowanie atrakcyjnych form pracy.
 • Zorganizowanie całorocznego współzawodnictwa uczniów
  w poprawnym pisaniu ortograficznym (konkursy).
 • Poszerzanie wiedzy
  o świecie poprzez szereg zabaw, gier
  i konkursów edukacyjnych.
 • Zorganizowanie konkursu „Mistrz wzorowego zachowania” – konkurs semestralny.
Cały rok Wychowawcy świetlicy
6.
 • Ścisła współpraca
  z wychowawcami klas
  i pedagogiem szkolnym:     doradztwo w zakresie pomocy dzieciom,
 • przekazywanie uwag
  o dzieciach wychowawcom klas i rodzicom,
Cały rok Wychowawcy świetlicy
7.
 • Udział w Radach Pedagogicznych szkoły.
 • Doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez różne ośrodki doskonalenia nauczycieli.
Cały rok Wychowawca świetlicy
8.

Zajęcia umuzykalniające:

 • nauka piosenek i zabaw
  ruchowych ze  śpiewem,
 •   zabawy rytmiczne,
  taneczne, inscenizowane.

Organizowanie zajęć plastycznych rozwijających wyobraźnię i sprawność manualną poprzez :

 •  różnorodne zadania
  i  techniki ukazywane
  w odrębnym,
  szczegółowym planie pracy          świetlicy.

Zajęcia czytelnicze, służące rozwijaniu zamiłowania do czytania:

 •   organizacja kącika
  czytelniczego,
 •  prezentacja nowych
  książek i czasopism
  z biblioteki sz
  kolnej,
 • wycieczka do
  biblioteki    szkolnej,
 •  wspólne czytanie
  czasopism,
 •  zagadki literackie
  różnego typu
  ( inscenizowanie, słowne,
  rysunkowe),

 Korzystanie z radia i telewizji. Wybór audycji, wdrażanie do aktywnego i selektywnego odbioru – wrażenia, uwagi, rozmowy.

Cały rok Wychowawca świetlicy
9.
 • Stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni i współpracy
  (pogadanki, stwarzanie scenek sytuacyjnych, zabawy grupowe).
 • Wymaganie od dzieci przestrzegania form społecznego współżycia
  z odwołaniem się w razie konfliktów do przyjętych norm postępowania.
 • Przestrzeganie regulaminu świetlicy.
 • Zajęcia z udziałem pedagoga szkolnego.
 • Uświadamianie wartości koleżeństwa, sprawiedliwości
  i dobroci oraz konieczności poszanowania cudzej własności na podstawie konkretnych przykładów czerpanych z życia świetlicy.
Cały rok Wychowawca

godziny lekcyjne

 1.   8:00 – 8:45
 2.   8:55 – 9:40
 3.   9:50-10:35
 4.   10:45-11:30
 5.   11:50-12:35
 6.   12:50-13:35
 7.   13:45:14:30
 8.   14:40-15:25
 9.   15:35-16:20

Życzenia świąteczne

Puchar Małopolski we wrotkarstwie szybkim

W tym roku odbyła się I edycja Pucharu Małopolski, w której brali udział rolkarze naszej szkoły, zrzeszeni w barwach Krakowskiego Klubu Sportów Wrotkarskich KRAK.

Czytaj dalej

Spotkanie z genealogiem – galeria