Galerie

Świetlica szkolna

Kalendarz

Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
« Maj    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Lokalizacja

BIP

MG

Zapisy do klasy 1 – do 31 marca

Szanowni Państwo zapraszamy do zapisów.

Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły w terminie do 31 marca:
1.
Zgłoszenie + oświadczenie ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły
2.Oświadczenie o miejscu zamieszkania
3.Zgłoszenie ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły
4.Wniosek do świetlicy
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

Ubezpieczenie na rok szkolny 2019/2020

Rada Rodziców postanowiła kontynuować współpracę z firmą ubezpieczeniową Compensa. Ubezpieczenie na rok szkolny 2019/2020 wynosi 39 zł. Więcej szczegółów w załącznikach.

Oferta ubezpieczenia szkolnego
OWU Zdrowie
NNW
OWU NNW

Edukacja wczesnoszkolna

klasa 2a, 2b

Sukces uczennicy gimnazjum.

Uczennica klasy trzeciej gimnazjum Emilia Kołodziej, zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Biologicznego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo.

Już dzisiaj chciałabym poinformować, że w terminie 

od 11 grudnia 2018 r.  do 1 stycznia 2019 r.

biblioteka będzie nieczynna.

Z góry przepraszam za utrudnienia i jednocześnie proszę,
aby uczniowie przemyśleli swoje potrzeby lekturowe
i dokonali wypożyczeń przed 11 grudnia.

W związku z zaistniałą sytuacją, będzie można wypożyczyć
więcej na raz, niż zwykle – dotyczy to również lektur szkolnych.

Katarzyna Laskowicz.

Sukces naszego ucznia

Uczeń klasy 7a Radosław Mieńkowski został finalistą Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Aby dostać się do etapu wojewódzkiego Radek musiał przejść eliminacje szkolne i rejonowe.  W etapie wojewódzkim wykazał się wiedzą i umiejętnościami, które pozwoliły mu uzyskać 65% punktów i  tytuł finalisty. Gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłym roku.

kompetencje

Projekt edukacyjny

Tytuł projektu: „Kompetencje na szóstkę”

Ogólnopolski projekt trwający od listopada 2017 do maja 2018 r.

Projekt realizowany przez panią Małgorzatę Świętek w klasie VIa.

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2017-2018

Projekty edukacyjne z eTwinning

realizowane w Szkole Podstawowej w Kłaju

w roku szkolnym 2017/2018

Tytuł projektu:  A  handmade  x-mas  present

Międzynarodowy projekt językowy trwający od października 2017 do stycznia 2018 r.  W projekcie uczestniczą dwie  partnerskie szkoły z Chorwacji i Rumunii. Głównym celem projektu jest doskonalenie kompetencji językowych, współpraca międzynarodowa i chęć poznania innych kultur. Ważnym elementem działań projektowych jest własnoręczne wykonanie prezentu bożonarodzeniowego  dla  kolegi z Chorwacji i Rumuni. Współpracę w projekcie zapewni bezpieczna platforma eTwinning oraz narzędzia TIK.
Projekt realizowany przez panią Iwonę Nowak z 12 uczniami SP i Gimnazjum.

 

Tytuł projektu: Od Wejherowa do Krakowa- tradycji i legend długa droga.

Projekt krajowy trwający pół roku. W realizację projektu zaangażowanych jest 7 szkół z różnych regionów Polski. Uczniowie poznają legendy, ciekawe miejsca i charakterystyczne potrawy. Wykonają gry z elementami kodowania, przygotują przepisy  i wykonają potrawy regionalne swoich partnerów.
Projekt realizowany przez panią Bożenę Tynkę z grupą świetlicową.

 

Tytuł projektu: Daily school life in other countries

Międzynarodowy projekt trwający od grudnia 2017 do maja 2018 r. Partnerami projektowymi są szkoły z 11 państw: Włoch, Słowenii, Turcji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Belgii oraz Polski. W ramach projektu uczniowie poznają rówieśników z różnych krajów europejskich. Dzieci z wiejskich szkół, takich jak nasza, nawiążą kontakt z innymi uczestnikami projektu, pokazując im swoje życie w szkole od A do Z. Uczniowie nauczą się nawzajem prostych słów, takich jak: cześć, szkoła, dzień dobry, we wszystkich językach uczestników projektu.
Projekt realizowany przez panią Magdalenę Spólnik w klasie III a.

 

Tytuł projektu: Matematyczne wędrówki

Półroczny projekt krajowy. W projekcie bierze udział 5 szkół partnerskich. Uczniowie będą układać matematyczne zadania związane z najbliższą okolicą, uwzględniające historię i teraźniejszość.
Projekt realizowany przez panią Katarzynę Czaję.

 

Tytuł projektu:  A dancing year with arts

Międzynarodowy roczny projekt artystyczny. W realizację projektu zaangażowanych jest 11 szkół partnerskich z różnych państw europejskich. Przez cały rok uczniowie będą spotykać się z różnymi dziełami sztuki. Sztuka  zainspiruje uczestników działań projektowych  do wyrażania własnych emocji poprzez ruch i taniec.
Projekt realizowany przez panią Monikę Imos i panią Bożenę Tynkę w klasie II i III b.

Koordynator projektów eTwinning- Monika Imos

 

 

Plan pracy świetlicy

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

LP. Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni
1.
 • Opracowanie rocznego
  i miesięcznego planu pracy świetlicy.
 • Opracowanie dziennego planu zajęć.
 • Zorganizowanie zespołów świetlicowych.
 • Zapoznanie dzieci
  z regulaminem świetlicy
  i stołówki.
 • Zorganizowanie pełnej opieki wychowawczej .
IX 2017  

Cały rok

Wychowawcy świetlicy
2.
 • Organizowanie cyklu zajęć w zakresie kultury współżycia z rówieśni-kami i dorosłymi:
  –  pogadanki  z elemen-
  tami dyskusji i  dramy,
  – wdrażanie  do stoso-
  wania zwrotów
  grzecznościowych
  w każdej sytuacji,
  – dbanie o kulturę
  słowa,
  – wzajemna pomoc
  koleżeńska (szczególnie
  młodszym),
  – uprzejmość
  i okazywanie
  szacunku dorosłym,
Cały rok Wychowawcy świetlicy
3. Rozmowy
i przekazanie dzieciom wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły o az
w czasie zabaw na boisku, placu zabaw.
IX 2017

Wychowawcy świetlicy

4.
 • Współpraca z rodzicami,wychowawcami, w celu rozpoznawania problemów zdrowotnych wychowanków.
 • Prowadzenie zajęć ruchowych w formie zabaw na świeżym powietrzu i w świetlicy szkolnej.
 • Prowadzenie pogadanek na temat higieny osobistej oraz jej wpływu na zdrowie.
 • Wyrobienie nawyków higienicznych
  w odniesieniu do własnego ciała i ubioru.
 • Dbanie o higienę i estetykę spożywania posiłków.
Cały rok

Wychowawcy świetlicy,

5.
 • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
 • Indywidualna pomoc dzieciom
  w opanowaniu materiału.
 • Wykorzystanie zajęć czytelniczych, przyrodniczych, matematycznych i innych do kompensowania braków wiedzy szkolnej.
 • Zachęcenie dzieci do odrabiania prac domowych w świetlicy poprzez stosowanie atrakcyjnych form pracy.
 • Zorganizowanie całorocznego współzawodnictwa uczniów
  w poprawnym pisaniu ortograficznym (konkursy).
 • Poszerzanie wiedzy
  o świecie poprzez szereg zabaw, gier
  i konkursów edukacyjnych.
 • Zorganizowanie konkursu „Mistrz wzorowego zachowania” – konkurs semestralny.
Cały rok Wychowawcy świetlicy
6.
 • Ścisła współpraca
  z wychowawcami klas
  i pedagogiem szkolnym:     doradztwo w zakresie pomocy dzieciom,
 • przekazywanie uwag
  o dzieciach wychowawcom klas i rodzicom,
Cały rok Wychowawcy świetlicy
7.
 • Udział w Radach Pedagogicznych szkoły.
 • Doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez różne ośrodki doskonalenia nauczycieli.
Cały rok Wychowawca świetlicy
8.

Zajęcia umuzykalniające:

 • nauka piosenek i zabaw
  ruchowych ze  śpiewem,
 •   zabawy rytmiczne,
  taneczne, inscenizowane.

Organizowanie zajęć plastycznych rozwijających wyobraźnię i sprawność manualną poprzez :

 •  różnorodne zadania
  i  techniki ukazywane
  w odrębnym,
  szczegółowym planie pracy          świetlicy.

Zajęcia czytelnicze, służące rozwijaniu zamiłowania do czytania:

 •   organizacja kącika
  czytelniczego,
 •  prezentacja nowych
  książek i czasopism
  z biblioteki sz
  kolnej,
 • wycieczka do
  biblioteki    szkolnej,
 •  wspólne czytanie
  czasopism,
 •  zagadki literackie
  różnego typu
  ( inscenizowanie, słowne,
  rysunkowe),

 Korzystanie z radia i telewizji. Wybór audycji, wdrażanie do aktywnego i selektywnego odbioru – wrażenia, uwagi, rozmowy.

Cały rok Wychowawca świetlicy
9.
 • Stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni i współpracy
  (pogadanki, stwarzanie scenek sytuacyjnych, zabawy grupowe).
 • Wymaganie od dzieci przestrzegania form społecznego współżycia
  z odwołaniem się w razie konfliktów do przyjętych norm postępowania.
 • Przestrzeganie regulaminu świetlicy.
 • Zajęcia z udziałem pedagoga szkolnego.
 • Uświadamianie wartości koleżeństwa, sprawiedliwości
  i dobroci oraz konieczności poszanowania cudzej własności na podstawie konkretnych przykładów czerpanych z życia świetlicy.
Cały rok Wychowawca

godziny lekcyjne

 1.   8:00 – 8:45
 2.   8:55 – 9:40
 3.   9:50-10:35
 4.   10:45-11:30
 5.   11:50-12:35
 6.   12:50-13:35
 7.   13:45:14:30
 8.   14:40-15:25
 9.   15:35-16:20

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 32-015 Kłaj, Kłaj 361 tel. +48 122841176 sekretariat@spklaj.edu.pl

Oferta szkoły