Galerie

Świetlica szkolna

Catering

Kalendarz

Wrzesień 2020
P W Ś C P S N
« Sie    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Lokalizacja

BIP

Bez kategorii

Zarządzenie 13/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 25.03.2020 r. w sprawie organizacji pracy pracowników pedagogicznych oraz ustalenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

zarządzam co następuje:

§1

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Kłaju od 25 marca 2020 r. do odwołania wykonują pracę zdalną.

§2

  1. Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w §2 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§3

  1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w §2 zarządzenia, przez nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 3, lp.:1,2 i 3 oraz ust. 6 i 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:
  2. Zajęcia zostały przeprowadzone i udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora z dnia 25.03.2020 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostek systemu oświaty wydanym na podstawie §1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w §2 zarządzenia.
  3. Nauczyciele zapewniają uczniom lub ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej.
  4. Nauczyciele ustalili i przekazali każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji.
  5. Nauczyciele dokonują weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonują informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach.

§4

W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 3, lp. 12 oraz ust. 7 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) zajęcia organizowane według zasad, o których mowa w ust 1 mogą być zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin jeżeli dodatkowo:

  1. Nauczyciele udzielają wsparcia uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej – w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia.
  2. Nauczyciela wykonują inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły, związane z realizacją programów nauczania, w szczególności IPET.
  3. Informowanie o postępach w nauce, o których mowa w us.1. pkt 4 powinno następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, o której mowa w §2 pkt 1 lit. a rozporządzenia wymienionego w§2 zarządzenia (dziennika i poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonów).
  4. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju.

§6

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju:

mgr Joanna Świegoda

KONKURS RECYTATORSKI W KLASACH I-III – ETAP SZKOLNY

I miejsce – Antoni Gomułka – klasa IIIa

II miejsce – Emilia Tomasik – klasa IIIb

                     Jakub Ślęczek – klasa IIIb

Uczniowie Ci wezmą udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim.

Zwycięzcom życzymy powodzenia na kolejnym etapie!!!

                                                   Anna Margielewska

Zasady pracy na platformie EDMODO (inf. dla ucznia)

Platforma edmodo służy do odrabiania zadań domowych, kontrolowania swoich postępów i komunikacji z nauczycielem oraz uczniami i uczennicami z klasy w sprawach związanych z nauczaniem.

Adres strony: WWW.EDMODO.COM. Aby wejść na stronę trzeba się zalogować. Strona jest anglojęzyczna i automatyczne jej tłumaczenie przez przęglądarki generuje błędy (zwłaszcza w polskich tekstach). Zalecam wyłączenie automatycznego tłumaczenia i ćwiczenie posługiwania się j.angielskim. Czytaj dalej

Edukacja wczesnoszkolna

klasa 2a, 2b

Diagnoza – Małopolskie Talenty

W czwartek (13 czerwca o godzinie 9) odbędzie się diagnoza do programu Małopolskie Talenty dla uczniów nominowanych z klas piątych, szóstych i siódmych. Przypominamy o niezbędnej obecności i przypominamy, że testy mają charakter ponadprzedmiotowy i że badają uzdolnienia a nie wiadomości.

Wycieczka klas VI – Zamojszczyzna – Roztocze 24-26.04.2019

Z pewnym opóźnieniem podaję link do kolejnych zdjęć z wycieczki klas szóstych na Zamojszczyznę i Roztocze, która odbyła się w dniach 24 – 26.04.2019 r. Autorką fotografii jest przedstawicielka biura turystycznego „Odkrywca” z Bochni, która towarzyszyła uczniom w  podróży. Oto link:    Zamojszczyzna i Roztocze 
Przyjemnego oglądania.

BTK

LIST DO RODZICÓW

                                                        „Żadna prośba nie jest zbyt śmiała.

                                                         Żadna potrzeba nie jest zbyt wielka.”

                                                                                                        Regina Brett

                                       Drodzy Rodzice!

Świadomi tego, że szkoła nie istnieje bez współpracy trzech podmiotów, czyli uczniów, nauczycieli i rodziców, chcielibyśmy wyjaśnić powody podjętej przez nas trudnej decyzji przystąpienia do Ogólnopolskiej Akcji Strajkowej.

Nasz wybór podyktowany jest:

– troską o spójną wizję edukacji, dającą możliwość rozwoju każdemu uczniowi;

– pragnieniem przywrócenia godności i właściwego wizerunku naszego zawodu;

– naszym sprzeciwem wobec lekceważącego od lat stosunku kolejnych rządów do edukacji i zawodu nauczyciela.

Dotychczasowa owocna współpraca z Państwem pozwala liczyć, że w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach okażemy sobie zrozumienie i wsparcie.

Pragniemy zaznaczyć, że egzaminy uczniów klasy III Gimnazjum i klas VIII Szkoły Podstawowej, mimo opinii krążących w lokalnym środowisku, odbywają się i będą odbywać zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń oraz z naszym udziałem w komisjach.

Wierzymy, że z chwilą zakończenia strajku, ponownie z pełnym zaufaniem, powierzą nam Państwo swoje dzieci.

                                                                                                                                                                         Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kłaju

PS. Do naszych kochanych Wychowanków:

„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko.

 Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.”

Jan Paweł II

Szachy w szkole

„Zajęcia szachowe w szkole podstawowej w Kłaju odbywać się będą w każdy czwartek od godz 11.30 w klasie 208 z podziałem na grupy początkujące i zaawansowane. Zajęcia prowadzić będzie certyfikowany instruktor szachowy Pan Zbigniew Gądor.

Koszt zajęć szachowych:

W miesiącu luty wszystkie zajęcia szachowe w szkole są bezpłatne/pokazowe.
Od marca koszt miesięczny zajęć wynosić będzie 45zł brutto od uczestnika. w przypadku rodzeństwa 68zł brutto, trzeci i kolejny uczestnik jest zwolniony z opłat.
Zajęcia w szkole + dodatkowe zajęcia szachowe na terenie Gminy Kłaj np. w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy wynoszą 68zł brutto. Więcej informacji pod nr: 518 039 016 lub na facebook/SzachyKlaj.

Serdecznie zapraszamy”

Pozdrawiam
Zbigniew Gądor
518 039 016

XIV GMINNE JASEŁKA

Konkurs recytatorski w klasach młodszych – etap szkolny

13 grudnia w klasach młodszych odbył się etap szkolny konkursu recytatorskiego. Spośród występujących jury przyznało:

I miejsce – Jakub Ślęczek – klasa IIb,

II miejsce – Emilia Tomasik – klasa IIb,

III miejsce – Bartosz Siuda – klasa Ib.

Uczniowie będą reprezentować naszą szkołę na etapie gminnym konkursu.


KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 32-015 Kłaj, Kłaj 361 tel. +48 122841176 sekretariat@spklaj.edu.pl

Oferta szkoły