Galerie

Świetlica szkolna

Kalendarz

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« Gru    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Lokalizacja

facebook
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Psycholog

Na czym polega praca psychologa?

Celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom, zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom.

Zadania psychologa

określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

§ 24. Do zadań psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji uzdolnień uczniów;

W pracy z uczniem:

1.diagnoza potencjalnych możliwości ucznia,

2.diagnoza trudności emocjonalnych ucznia poprzez obserwację w klasie, wywiad
z rodzicem lub nauczycielem oraz wykorzystanie technik projekcyjnych,

3.indywidualne zajęcia z uczniami,

4.zajęcia z klasami – integracyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające kompetencje społeczne,

5.rozmowy terapeutyczne oraz grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 Praca z rodzicem/ opiekunem:

1.indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym,

2.poradnictwo wychowawcze

3.konsultacje rodzinne,

4.udzielanie informacji na temat przebiegu pracy z dzieckiem,

5.ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich,

6.udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych,

7.kierowanie do specjalistów w zależności od potrzeb,

8.przygotowywanie dla rodziców ulotek i artykułów o treściach psychoedukacyjnych na wybrane tematy.

 Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:

1.wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczniów,

2.konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań,

3.rozmowy z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym,

4.interwencje wychowawcze,

5.udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych

6.inne – wynikające z aktualnych potrzeb.

List do Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 32-015 Kłaj, Kłaj 361 tel. +48 122841176 sekretariat@spklaj.edu.pl

Oferta szkoły