Galerie

Świetlica szkolna

Kalendarz

Grudzień 2019
P W Ś C P S N
« Lis    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Lokalizacja

facebook
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Świetlica

Świetlicowe zabawy edukacyjne

Zapraszamy do rozwiązania zadań:

https://learningapps.org/display?v=pdjiwgiy317

https://learningapps.org/display?v=paz2n9uin17

https://learningapps.org/display?v=ps2p9dbhk17

https://learningapps.org/display?v=pg8j8umcj17

Andrzejki w świetlicy – galeria

Andrzejki w świetlicy

W czwartek 30 listopada br. w świetlicy szkolnej dzieci spędziły czas na zabawie andrzejkowej. Tradycyjne wróżby przeplatały się z nowoczesnymi, a wszystkie „przepowiadały” bliższą lub dalszą przyszłość. Były talerzyki, buciki, gwiazdy – zawody, kostki szczęścia i oczywiście przekłuwanie serca z imieniem wybranka. Wszystkiemu towarzyszyło dużo śmiechu, bo każdy miał świadomość, że to zabawa.

B. Tynka

Świetlicowe zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

Sport i zabawy ruchowe są siłą napędzającą rozwój młodego organizmu. Podczas biegania, skakania czy gry w piłkę dziecko dostaje dawkę energii, dzięki której rośnie i doskonali wiele umiejętności. Pozwólmy mu na to!

Pamiętamy nasze gry z dzieciństwa: gra w klasy, w gumę, berek czy Baba Jaga patrzy. Uwielbialiśmy się w nie bawić. Teraz dzieci mają dużo ciekawszych gier na swoich komputerach, laptopach czy telefonach. Jednak nie ma to jak dobra zabawa na świeżym powietrzu. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać jak ważna jest aktywność fizyczna zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Niech ćwiczenia fizyczne będą częścią waszego poszukiwania wyższych wartości , które kształtują charakter i dają poczucie godności i sukcesu”

Jan Paweł II

B.Tynka

 

Świetlicowe zabawy ruchowe na świeżym powietrzu – galeria

Jesień w świetlicy

Kto powiedział, że jesień jest smutna,

Że ma kolor szarego płótna,

Że jej prawie nie widać we mgle?

Kto to wszystko powiedział?

Ja nie!

Dla mnie jesień to pora wesoła,

Roześmiana i gwarna jak szkoła!

Lśniąca skórką kasztana na trawie,

W odlot ptaka wpatrzona ciekawie.

Jesień – roztargniona malarka

Gubi farby po lasach i parkach,

A ja biegam wciąż za nią z ochotą

I znajduję brąz, czerwień i złoto!

Marek Głogowski „Pora wesoła”

Czytaj dalej

Jesień w świetlicy – galeria

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe stanowią ważne ogniwo współczesnego systemu wychowania, łącząc obowiązki rodziny z kontynuacją zadań wychowawczo-opiekuńczych szkoły. Świetlica szkolna uzupełnia pracę wychowawczą instytucji szkolnych, sprzyja racjonalnemu wypoczynkowi, przyczynia się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień oraz stwarza warunki do społecznego działania.

Czytaj dalej

Zajęcia świetlicowe – galeria

Plan pracy świetlicy

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

LP. Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni
1.
 • Opracowanie rocznego
  i miesięcznego planu pracy świetlicy.
 • Opracowanie dziennego planu zajęć.
 • Zorganizowanie zespołów świetlicowych.
 • Zapoznanie dzieci
  z regulaminem świetlicy
  i stołówki.
 • Zorganizowanie pełnej opieki wychowawczej .
IX 2017  

Cały rok

Wychowawcy świetlicy
2.
 • Organizowanie cyklu zajęć w zakresie kultury współżycia z rówieśni-kami i dorosłymi:
  –  pogadanki  z elemen-
  tami dyskusji i  dramy,
  – wdrażanie  do stoso-
  wania zwrotów
  grzecznościowych
  w każdej sytuacji,
  – dbanie o kulturę
  słowa,
  – wzajemna pomoc
  koleżeńska (szczególnie
  młodszym),
  – uprzejmość
  i okazywanie
  szacunku dorosłym,
Cały rok Wychowawcy świetlicy
3. Rozmowy
i przekazanie dzieciom wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły o az
w czasie zabaw na boisku, placu zabaw.
IX 2017

Wychowawcy świetlicy

4.
 • Współpraca z rodzicami,wychowawcami, w celu rozpoznawania problemów zdrowotnych wychowanków.
 • Prowadzenie zajęć ruchowych w formie zabaw na świeżym powietrzu i w świetlicy szkolnej.
 • Prowadzenie pogadanek na temat higieny osobistej oraz jej wpływu na zdrowie.
 • Wyrobienie nawyków higienicznych
  w odniesieniu do własnego ciała i ubioru.
 • Dbanie o higienę i estetykę spożywania posiłków.
Cały rok

Wychowawcy świetlicy,

5.
 • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
 • Indywidualna pomoc dzieciom
  w opanowaniu materiału.
 • Wykorzystanie zajęć czytelniczych, przyrodniczych, matematycznych i innych do kompensowania braków wiedzy szkolnej.
 • Zachęcenie dzieci do odrabiania prac domowych w świetlicy poprzez stosowanie atrakcyjnych form pracy.
 • Zorganizowanie całorocznego współzawodnictwa uczniów
  w poprawnym pisaniu ortograficznym (konkursy).
 • Poszerzanie wiedzy
  o świecie poprzez szereg zabaw, gier
  i konkursów edukacyjnych.
 • Zorganizowanie konkursu „Mistrz wzorowego zachowania” – konkurs semestralny.
Cały rok Wychowawcy świetlicy
6.
 • Ścisła współpraca
  z wychowawcami klas
  i pedagogiem szkolnym:     doradztwo w zakresie pomocy dzieciom,
 • przekazywanie uwag
  o dzieciach wychowawcom klas i rodzicom,
Cały rok Wychowawcy świetlicy
7.
 • Udział w Radach Pedagogicznych szkoły.
 • Doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez różne ośrodki doskonalenia nauczycieli.
Cały rok Wychowawca świetlicy
8.

Zajęcia umuzykalniające:

 • nauka piosenek i zabaw
  ruchowych ze  śpiewem,
 •   zabawy rytmiczne,
  taneczne, inscenizowane.

Organizowanie zajęć plastycznych rozwijających wyobraźnię i sprawność manualną poprzez :

 •  różnorodne zadania
  i  techniki ukazywane
  w odrębnym,
  szczegółowym planie pracy          świetlicy.

Zajęcia czytelnicze, służące rozwijaniu zamiłowania do czytania:

 •   organizacja kącika
  czytelniczego,
 •  prezentacja nowych
  książek i czasopism
  z biblioteki sz
  kolnej,
 • wycieczka do
  biblioteki    szkolnej,
 •  wspólne czytanie
  czasopism,
 •  zagadki literackie
  różnego typu
  ( inscenizowanie, słowne,
  rysunkowe),

 Korzystanie z radia i telewizji. Wybór audycji, wdrażanie do aktywnego i selektywnego odbioru – wrażenia, uwagi, rozmowy.

Cały rok Wychowawca świetlicy
9.
 • Stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni i współpracy
  (pogadanki, stwarzanie scenek sytuacyjnych, zabawy grupowe).
 • Wymaganie od dzieci przestrzegania form społecznego współżycia
  z odwołaniem się w razie konfliktów do przyjętych norm postępowania.
 • Przestrzeganie regulaminu świetlicy.
 • Zajęcia z udziałem pedagoga szkolnego.
 • Uświadamianie wartości koleżeństwa, sprawiedliwości
  i dobroci oraz konieczności poszanowania cudzej własności na podstawie konkretnych przykładów czerpanych z życia świetlicy.
Cały rok Wychowawca

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 32-015 Kłaj, Kłaj 361 tel. +48 122841176 sekretariat@spklaj.edu.pl

Oferta szkoły