Galerie

Świetlica szkolna

Kalendarz

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
« Cze    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Lokalizacja

BIP

Na czym polega praca psychologa?

Celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom, zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom.

Zadania psychologa

określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

§ 24. Do zadań psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji uzdolnień uczniów;

W pracy z uczniem:

1.diagnoza potencjalnych możliwości ucznia,

2.diagnoza trudności emocjonalnych ucznia poprzez obserwację w klasie, wywiad
z rodzicem lub nauczycielem oraz wykorzystanie technik projekcyjnych,

3.indywidualne zajęcia z uczniami,

4.zajęcia z klasami – integracyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające kompetencje społeczne,

5.rozmowy terapeutyczne oraz grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 Praca z rodzicem/ opiekunem:

1.indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym,

2.poradnictwo wychowawcze

3.konsultacje rodzinne,

4.udzielanie informacji na temat przebiegu pracy z dzieckiem,

5.ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich,

6.udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych,

7.kierowanie do specjalistów w zależności od potrzeb,

8.przygotowywanie dla rodziców ulotek i artykułów o treściach psychoedukacyjnych na wybrane tematy.

 Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:

1.wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczniów,

2.konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań,

3.rozmowy z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym,

4.interwencje wychowawcze,

5.udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych

6.inne – wynikające z aktualnych potrzeb.

Komentowanie wyłączone.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 32-015 Kłaj, Kłaj 361 tel. +48 122841176 sekretariat@spklaj.edu.pl

Oferta szkoły