Witamy

Szkoła Podstawowa
im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju

Kłaj 361
32-015 Kłaj
woj. małopolskie
tel. +48 122841176
sekretariat@spklaj.edu.pl

Oferta szkoły

Kalendarz

Październik 2020
P W Ś C P S N
« Wrz    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

BIP

Ponadnarodowa mobilność

Jeszcze tego samego dnia uczestnicy projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” wzięli aktywny udział w kolejnych zajęciach przygotowawczych w zakresie kulturowo-pedagogicznym. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się zajęcia dotyczące narzędzi cyfrowych. Uczestnicy mieli okazję poznać  programy umożliwiające edycję i tworzenie interaktywnych zdjęć oraz  grafiki online. Zdobyte przez uczniów umiejętności cyfrowe zostaną wykorzystane w dalszej pracy projektowej.

 

Sobotnie spotkanie z „Ponadnarodowej mobilności uczniów” rozpoczęliśmy zajęciami plastycznymi. Po wybraniu kilku symboli kojarzonych z regionem Kłaja i Krakowa, uczniowie przystąpili do wykonania pamiątkowych breloków dla rówieśników i ich opiekunów ze szkoły w Wenecji.

 

Zajęcia przygotowawcze

Ruszyły zajęcia przygotowawcze dla 20 uczniów klas VI, VII i VIII, którzy zakwalifikowali się do uczestnictwa w przedsięwzięciu „Europejskie inspiracje słowem, dźwiękiem i tańcem malowane – drama” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W sobotę, 17 października, odbyły się zajęcia uwzględniające obszar merytoryczny i pedagogiczny przedsięwzięcia oraz zajęcia językowe.

W ramach przygotowania pedagogicznego uczestnicy projektu zostali wprowadzeni w ideę mobilności. Wszyscy zapoznali się z założeniami projektu, a także zakresem zadań do realizacji. Uczniowie wspólnie ustali zasady obowiązujące podczas zajęć i zawarli grupowy kontrakt. Na dobrą atmosferę w zespole wpłynęły zabawy integrujące uczestników. Wspólnie stworzone drzewo z odbitych dłoni wzmocniło więzi pomiędzy uczniami.

Szkolenie językowe poświęcone było poszerzaniu słownictwa z zakresu języka angielskiego oraz otwarciu się uczniów na używanie języka obcego w codziennych sytuacjach.

Oprac. Monika Imos

Projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w przedsięwzięciu Europejskie inspiracje słowem, dźwiękiem i tańcem malowane-drama” realizowanego w ramach projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponad­narodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Nr-2019-2-PMU-2013. Kwota dofinansowania: 85 711,00 PLN.

Projekt przewiduje wyjazd 15 uczniów z klas VI, VII i VIII wybranych w procesie rekrutacji wraz z opiekunami do Szkoły Podstawowej w Wenecji i realizację wspólnych zagadnień projektowych. Planowana mobilność uczniów realizujących to przedsięwzięcie będzie poprzedzona działaniami przygotowawczymi w szkole dotyczącymi kwestii językowych, kulturowych i merytorycznych.

REGULAMIN-REKRUTACJI-PO-WER

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego wzięła udział w konkursie wniosków złożonych w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Nasz wniosek został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie wynoszące 85711 zł.  Projekt zatytułowany ”Europejskie inspiracje słowem, dźwiękiem i tańcem malowane – drama” będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. 

Głównym założeniem projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej, dotyczące realizacji dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową. 

Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności będzie podniesienie u grupy uczniów Szkoły Podstawowej w Kłaju kompetencji kluczowych.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
– wzmocnienie u uczniów kompetencji kluczowej w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji;
– rozwijanie talentów twórczych młodych ludzi oraz przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
– podniesienie kompetencji lingwistycznych w obszarze języka angielskiego, głównie w zakresie przełamywania barier psychologicznych utrudniających swobodne posługiwanie się nim;
– rozwijanie wielojęzyczności uczniów poprzez kontakt z żywym językiem;
– rozwijanie kompetencji cyfrowych umożliwiających sprawne korzystanie z nowoczesnych źródeł i nośników informacji;

– nabycie nowych kompetencji cyfrowych niezbędnych do przyszłego zatrudnienia;
– kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych potrzebnych do rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa europejskiego;
– rozwijanie gotowości do dzielenia się  doświadczeniami z europejskimi rówieśnikami;
– kształtowanie kompetencji w zakresie uczenia się;
– rozwijanie zdolności uczniów do kreatywnego tworzenia;
– budowanie relacji opierających się na szacunku wobec innych narodowości i kultur;

– rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych narodowości i kultur.

Projekt przewiduje wyjazd 15 uczniów klas VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju do Wenecji i realizację przedsięwzięcia „Europejskie inspiracje słowem, dźwiękiem i tańcem malowane-drama” w szkole partnerskiej ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO QUERINI we Włoszech. Tematyka wspólnych działań dotyczy teatru, rozwijania teatralnych pasji oraz twórczej aktywności uczestników przedsięwzięcia. Mobilność poprzedzona zostanie odpowiednim przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym uczestników do wyjazdu i pobytu za granicą. W projekcie uczestniczyć będą uczniowie wybrani w procesie rekrutacji.

Realizacja tego projektu da uczniom wielką  szansę włączenia się w szerszą współpracę międzynarodową  oraz możliwość rozwoju postaw niezbędnych do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie i osiągania sukcesów.

Dla potrzeb przygotowania i realizacji tego przedsięwzięcia powołany został Zespół Projektowy w składzie:

Monika Imos – koordynator projektu,
Iwona Nowak – zastępca koordynatora,

Monika Moroniewicz – członek zespołu.

Wyniki II naboru 2019 r. formularzy zgłoszeniowych składanych w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej dostępne  TU:
Opracowała: p. Monika Imos

Classroom – zaloguj

Librus – zaloguj

Świetlica szkolna

Catering

Galerie