Galerie

Świetlica szkolna

Kalendarz

Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Lokalizacja

facebook
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Zajęcia w świetlicy


Praca w świetlicy jest zajęciem, gdzie nie można narzekać na nudę. Tutaj ciągle coś się dzieje.

W świetlicy staram się stworzyć jak najlepsze warunki wypoczynku dzieciom powierzonym mojej opiece. Dbam o wszechstronny ich rozwój, prowadząc różnorodne zajęcia zgodnie z planem zajęć wychowawczo-dydaktycznym. Decyduję o stosowanych metodach i formach pracy z dziećmi, a dbając o ich różnorodność, stwarzam warunki do aktywności poznawczej i twórczej dzieci.

Kładę szczególny nacisk na zajęcia plastyczne. Odgrywają one ważną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, w przygotowaniu go do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Przez praktyczną działalność rozwijają wrażliwość widzenia i zdolności poznawcze, kształcą umiejętność wyrażania obserwowanych zjawisk, treści intelektualnych i emocjonalnych za pomocą różnych środków.

Bardzo ważną formą aktywności dzieci jest zabawa. Dlatego uczniowie uczęszczający do świetlicy mają czas na dowolne zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staram się kształtować, rozmawiając z dziećmi o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponując różnorodne gry i zabawy. Dbam o wyzwalanie jak największej aktywności poznawczej i twórczej. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości i doświadczenie dzieci, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dając okazję do oceniania i wartościowania.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracam na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbam o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych /kształtowanie postaw asertywnych i empatii/, a także ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
Staram się nauczyć dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, wartościowania zachowań prezentowanych w czytanych książkach, oglądanych w bajkach i innych filmach. Zachowania się w sytuacjach trudnych /przykrość, przegrana/, planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażać do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Najlepsze efekty wychowawcze uzyskuje się pracując z dziećmi, które się zna. W związku z czym wiele uwagi należy poświęcić poznawaniu dzieci. Główną metodą poznawania jest obserwacja uczniów w czasie zajęć. Chodzi o sposób wykonywania prac i zadań, aktywność lub bierność, sposoby nawiązywania kontaktów z kolegami, reagowanie na prośby i polecenia wychowawców, zachowanie wobec kolegów, przestrzeganie zasad gier, reagowanie na przegraną, stosunek do zabawek i sprzętu znajdującego się w świetlicy oraz utrzymywanie porządku. Ważną metodą poznawania dzieci są rozmowy z nimi. Staram się stwarzać jak najwięcej okazji do rozmów, np. rozpoczynając zajęcia w kręgu, pomagając w odrabianiu prac domowych, organizując zajęcia w małych grupach czy też prowadząc indywidualne rozmowy z dziećmi.
Bardzo pomocne w poznawaniu dzieci są także rozmowy z rodzicami. Staram się zachęcić rodziców do współpracy.

Jestem również w stałym kontakcie z nauczycielami je uczącymi oraz z pedagogiem szkolnym. W pracy wychowawczej ważna jest bowiem współpraca całego zespołu nauczycielskiego oraz zbieżność oddziaływań wychowawczych.

W codziennej pracy staram się jak najlepiej wypełnić czas spędzany przez dzieci w świetlicy. Organizując wiele ciekawych zajęć, dbając o rozwijanie różnorodnych umiejętności, kształtowanie właściwych postaw, pragnę przyczynić się do wszechstronnego rozwoju dzieci, zmniejszyć negatywne wpływy zewnętrzne /np. telewizji, gier komputerowych, brutalizacji stosunków społecznych/. Dbam o miłą atmosferę, co sprzyja podnoszeniu efektywności działań pedagogicznych, i jak najbliższy kontakt z dziećmi, które często czują się samotne i zagubione w pełnym różnych problemów świecie, wśród swoich często zabieganych bliskich.

Praca wychowawcza to ogromny trud, ale nawet najmniejszy sukces daje satysfakcję i motywację do doskonalenia swoich umiejętności.

Beata Pagacz

Komentowanie wyłączone.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 32-015 Kłaj, Kłaj 361 tel. +48 122841176 sekretariat@spklaj.edu.pl

Oferta szkoły