Galerie

Świetlica szkolna

Kalendarz

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
« Cze    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Lokalizacja

BIP

Zarządzenie 14/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 25.03.2020 r. w  sprawie organizacji realizacji zadań, sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostek systemu oświaty oraz konsultacji nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami/uczniami.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w  sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

zarządzam co następuję:

§1

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 493), na podstawie §1  pkt 7 w Szkole Podstawowej w Kłaju ustala się następujące sposoby dokumentowania realizacji zadań przez nauczycieli.

 1. Każdy pracownik pedagogiczny zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju zobowiązany jest do dokumentowania realizacji zadań, metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Nauczyciele zapisują w dzienniku elektronicznym, wszystkie czynności związane z  kształceniem na odległość (narzędzia –  dodatkowe godziny nauczycieli, oraz terminarz),
 3. Tematy lekcyjne wpisywane są w terminarzu dziennika elektronicznego, 
 4. W dzienniku elektronicznym nie odnotowuj się frekwencji,
 5. Nauczyciele wychowawcy odnotowują każdą rozmowę (telefoniczną, otrzymaną wiadomość w e-dziennika) w dzienniku elektronicznym (dziennik – kontakty z  rodzicami).
 6. Inne informacje związane z dokumentacją realizacji zadań będą przekazywane regularnie w komunikatach Dyrektora Szkoły.

§2

Zgodnie z rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 493), na podstawie §1 pkt 9, w Szkole Podstawowej w Kłaju zapewnia się uczniom i rodzicom możliwość konsultacji z  nauczycielem prowadzącym zajęcia.

 1. Każdy nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w  Kłaju ustala godziny konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów/uczniów.
 2. Konsultacje mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do  18.00 lub w godzinach pracy nauczyciela.
 3. Nauczyciele w godzinach konsultacji są dostępni dla rodziców/prawnych rodziców/uczniów za pośrednictwem dziennika i poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Godziny konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów/uczniów są dostępne na  stronie szkoły.
 5. Każdy wychowawca zobowiązany jest poinformować rodziców/prawnych opiekunów/uczniów o godzinach konsultacji nauczycieli uczących w danej klasie.
 6. Inne informacje związane z konsultacjami dla rodziców/prawnych opiekunów/uczniów będą przekazywane regularnie w komunikatach Dyrektora Szkoły.

§3

Zgodnie z rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 493), na podstawie §1 pkt 4 i 8, w Szkole Podstawowej w Kłaju ustala sposób monitorowania postępów w nauce oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć.

 1. Nauczyciele określają sposób podejmowania przez ucznia aktywności, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałami i dających podstawę do  oceny pracy ucznia, do których w szczególności zalicza się:
 • projekty,
 • prezentacje,
 • opracowania,
 • karty pracy,
 • kartkówki – sprawdziany online.

2. Do realizacji zadań, o których mowa w §1 i §2 wykorzystywane są środki komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, a w szczególności:

 • komunikatory,
 • grupy społeczne,
 • poczta elektroniczna,
 • platformy edukacyjne,
 • dziennik elektroniczny.

§4

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju:

mgr Joanna Świegoda

 

 

Komentowanie wyłączone.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 32-015 Kłaj, Kłaj 361 tel. +48 122841176 sekretariat@spklaj.edu.pl

Oferta szkoły